Επιστροφή στη σελίδα Account

Μπορείτε να δείτε το πρότυπο excel από τον Σύνδεσμο

H πρώτη γραμμή του excel θα πρέπει να είναι ο τίτλος των πεδίων και από κάτω τα δεδομένα. Αναλυτικά τα πεδία είναι:

Πεδίο Excel Επεξήγηση
CCCSUPSHIPPINGNAME Διακριτικός Τίτλος - Παραλήπτη
CCCSUPSHPDISTRICT Περιοχή - Παραλήπτη
CCCSUPSHPZIP Τ.Κ. - Παραλήπτη
CCCSUPSHIPPINGADDR Διεύθυνση - Παραλήπτη
CCCXITTHLENA Τηλέφωνο - Παραλήπτη
CCCXITEMAIL Email - Παραλήπτη
CCCPOSOENTOLEISP Ποσό Αντικαταβολής
SHIPKIND Τρόποι Πληρωμής (10-> ΑΠΟΣΤΟΛΗ / 12 -> ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ / 23 -> ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ / 24 -> ΧΡΕΩΣΗ ΤΡΙΤΟΥ)
REMARKS Παρατηρήσεις
CCCLOADDATE Επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής
Πεδίο Excel Επεξήγηση
DELIVDATE Επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης
NUM04 Βάρος
CCCXITDIM2 Μήκος
CCCXITDIM3 Πλάτος
CCCXITDIM1 Ύψος
ANTIKATAVOLI Ειδική Χρέωση - Αντικαταβολή - (Εισάγετε το 1 στο κελί αν επιθυμείτε Αντικαταβολή)
PARADOSI_SAVVATO Ειδική Χρέωση - Παράδοση Σάββατο - (Εισάγετε το 1 στο κελί αν επιθυμείτε Παράδοση Σάββατο)
AGORA_PLIRWMI Ειδική Χρέωση - Αγορά ή Πληρωμή - (Εισάγετε το 1 στο κελί αν επιθυμείτε Αγορά ή Πληρωμή)
EPISTROF_ARITH_PROTOC Ειδική Χρέωση - Επιστροφή Αριθμού Πρωτοκόλλου - (Εισάγετε 1 στο κελί αν επιθυμείτε Επιστροφή Αριθμού Πρωτοκόλλου)
ANAMONI_ORAS Ειδική Χρέωση - Αναμονή Ώρας - (Εισάγετε τον αριθμό αναμονής ώρας (2 -> 2ώρες / 3-> 3ώρες κτλπ.)

Μαζικη εισαγωγη Voucher