Επιστροφή στη σελίδα Account

Στοιχεια Voucher

Επιλέγοντας το είδος της εντολής αυτόματα συμπληρώνεται ο αποστολέας ή ο παραλαβόν η τίποτα από τα 2. Αν το είδος της εντολής χαρακτηρίζει τον αποστολέα η τον παραλήπτη τότε τα στοιχεία του συμπληρώνονται σύμφωνα με τον χρήστη που καταχωρεί το Voucher.

Επιθυμητή Παραλαβή

Παραλήπτης
Εδώ καταχωρούμε το ονοματεπώνυμο του ατόμου στο οποίο θα παραδοθεί το δέμα της αποστολής από τη courier μας
Εδώ καταχωρούμε την περιοχή που θα παραδοθεί το δέμα της αποστολής από τη courier μας
Συμπληρώνεται τον ταχυδρομικό κώδικα του παραλήπτη
Περιοχή Εξ/σης

Εδώ καταχωρούμε τη διεύθυνση που θα παραδοθεί το δέμα της αποστολής από τη courier μας
Εδώ καταχωρούμε το e-mai του παραλήπτη
Εδώ καταχωρούμε το τηλέφωνο του παραλήπτη
Help Τηλέφωνο 2 Παραλήπτη

Επιθυμητή Παράδοση

Στοιχεια Πακετου

 ή  
Ποσά αντικαταβολής
Ειδικές Χρεώσεις
Σημειώσεις Αποστολέα
Τρόποι πληρωμής